E L E K T R O   
ELEKTRO
Adres:
ul. Opaczewska 16/18
02-368 Warszawa
E-mail:
elektro[at]pomiary.waw.pl
NIP:  PL 5261276407
REGON:  140344580

Cennik usług
Pomiary:
Uwaga! Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT - 23%
Rezystancja izolacji 1 obwód jednofazowy 10 zł
Rezystancja izolacji 1 obwód trójfazowy (siłowy) 15 zł
Impedancja pętli zwarcia 1 punkt pomiarowy 6 zł
Impedancja pętli zwarcia
obwodów zabezpieczonych RCD
1 punkt pomiarowy 7 zł
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) 1 sztuka 10zł*
Rezystancja uziomu 1 sztuka 50 zł
Natężenie oświetlenia 1 punkt pomiarowy 2 zł
        *GRATIS! przy jednoczesnym wykonywaniu pomiaru impedancji pętli zwarcia obwodów zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym RCD
Przy większych zleceniach (ponad 500 pkt. pomiarowych)
niższe ceny
negocjowane indywidualnie z klientem!
Usługi z kosztem uzgadnianym indywidualnie:
  1. Pomiary eksploatacyjne.
  2. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych.
  3. Remont głównej tablicy zasilającej.
Prace wykonywane w godzinach nocnych NIE wpływają na koszt usługi!

Copyright 2007
ELEKTRO