E L E K T R O   
ELEKTRO
Adres:
ul. Opaczewska 16/18
02-368 Warszawa
E-mail:
elektro[at]pomiary.waw.pl
NIP:  PL 5261276407
REGON:  140344580

Kontakt
Jerzy Dzierzęcki
Telefon kom.
601 295 986
(całodobowo)
Adres e-mail:
elektro[at]pomiary.waw.pl
Na zapytania e-mailowe odpowiadam w ciągu 48 godzin.Copyright 2007
ELEKTRO
Ochrona przed spamem